Brandskydd

I Hestra har vi flera års erfarenhet av att brandskyddsimpregnera trä. Vi är CE-certifierade och uppnår brandklass B-s1,d0 för flera olika träslag. Vi impregnerar med FirePro, ett av de mest beprövade medlen i Sverige.

Kontakta karl@woodtreatment.se för mer information

Hus

Liten insats, stort resultat

Wood Treatment utför impregnering enligt två olika förfaranden. Bägge sker i stora autoklaver, dvs i speciella stålcylindrar med 1,8 meter i diameter som tål både högt tryck och vakuum.

Vacvacmetoden liknar vakuumtryckmetoden med skillnaden att tryckmomentet saknas. Givetvis blir inträgningen av kemikalien begränsad, men med tanke på användningsområdet (ej väderutsatta konstruktioner) fullt tillräcklig.

Träskydd

Våra träslag får utstå de mest påfrestande av väder. Därför jobbar vi hårt med att hitta impregneringar som håller. På riktigt.

Vi utför impregneringar klassade enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) standarder, europeisk CEN-standard, brittisk standard, nederländsk standard (KOMO) och fransk standard (CTB).

Trä bro

Målning

Under 2023 har Hestra Woodtreatment AB byggt ut och färdigställt ett helt nytt industrimåleri för målning av träpaneler.

Vi målar både med täckande färg och lasyrer, både grund och grund+mellan. Vår specialitet är att måla produkter som är brandskyddsimpregnerade och torkade hos oss, men i mån av tid tar vi också rena målningsuppdrag.

Industrimålning av träpanel

Miljö & hållbarhet

Wood Treatment är ett modernt företag som tar ansvar för miljön. De kemikalier som används vid impregnering kan vara miljöfarliga vid utsläpp, och därför har vi höga krav på att hanteringen av dessa sker på ett korrekt sätt. Säkerhetsarbetet sker både internt och i samarbete med länsstyrelse, miljökontor och räddningsverk.

Vi kontrolleras årligen av miljökontoret och arbetsmiljöverket vad gäller kemikaliehanteringen och arbetsmiljön för våra impregneringsmästare. Vi kontrollerar också den interna säkerheten för vår personal.